Ahmet Rifat Bilge

Ahmet Rifat Bilge (1874, Kilis - 1953, Ankara), Türkoloji çalışmalarıyla tanınan bilim insanı ve öğretmen. Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânü Lugati't-Türk adlı eserinin neşir ve tercümesini yapmış, döneminin birçok filozof ve araştırmacısıyla yakın ilişkiler kurmuştur. Türkler ve Türklükle alakalı birçok eserin ilk incelemesini yapması bu alanda tanınmasına vesile olmuştur. "Klisli Muallim Rifat" olarak da biinmektedir.

YaşamıDüzenle

Kilis’te bulunan Cedit Mahallesi’nde 1874’te dünyaya geldi. Hem muallim hem de Kilisli unvanını kullandı. Ruştiye’yi Kilis’te tamamladıktan sonra çeşitli hocalardan özel dersler aldı. 1892 yılında Kilis Müftüsü Keçikzade Abdurrahman Efendi'den icazet aldı. 18 yaşındayken İstanbul’a gelerek ders almaya devam etti. Selim Sabit Efendi’nin kendisine katkısı büyük oldu. Darülmuallim ve Mekteb-i Hukuk'ta eğitimini tamamladı. Üsküdar İdadisi, Vefa İdadisi, İstanbul ve Kabataş liseleri, Medresetü'l-kudat ve Gazi Osman Paşa Sultanisi’nde Türçe, Arapça, Farsça ve Tarih öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1953 yılında Ankara' da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Kilis 16-17 Mayıs 2013): Kilis 7 Aralık Üniversitesi, s. 521-525.