Ahmed er-Rifâi

Rufâilik tarikatının kurucusu, 12. yüzyılda yaşamış din bilgini
(Ahmed er-Rıfai sayfasından yönlendirildi)

Ahmed er-Rifâi (1118 - 1182), 12. yüzyılda yaşamış din bilgini ve Alevî meşrepli Alevî-Rufaî Türkmen tarikatın (Rufâilik) kurucusu.

Ahmed er-Rifâi
أحمد الرفاعي
Mausoleum of Sheikh Ali al-Rifa'i.JPG
Doğum 1118
Batâih
Ölüm 1182
Bağdat

1118'de Irak'ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenmiştir. Şeriat ve Tarîkat ilimlerini tahsilden sonra icazet alan Seyyid Ahmed er-Rufâî, babası Seyyid Ali el-Alevî'nin Hasen köyündeki Alevî Tekke ve Dergahında irşâda başlamıştır. Dayısı ve mürşidi Mansur Bahati'nin vefat etmesi ile Ümmü Abidedeki dergahta posta oturmuştur. Kendi ismiyle anılan Alevî-Rufâî Türkmen Tarîkatını kurmuştur.[1]

EserleriDüzenle

 • el-Hikemü'r Rufaiyye
 • en-Nizamü'l-Has li-Ehli'l-İhtisas
 • Hadis-i Erbain Şerhi
 • el-Burhanü'l-Müeyyed
 • el-Mecalisü's-Seniyye
 • el-Eş'ar
 • el-Ahzab ve'l-Evrad
 • Mecalis-i Ahmediyye
 • Kitabü'l Hikem
 • Ahzabu'r Rufaiyye
 • es-Sıratu'l-Müstakim
 • er-Rivaye
 • et-Tarik İlallah
 • el-Akaidü'r-Rufaiyye
 • Şerhü Tenbih
 • Tefsirü Sureti'l Kadir
 • Rahiku'l Kevser
 • Bahçe fi'l Fıkh

SilsileDüzenle

 • İmam Hüseyin;
 • İmam Zeynel Abidin;
 • İmam Muhammed el-Bakır;
 • İmam Cafer es-Sadık;
 • İImam Musa el-Kâzım;
 • Imam Ibrahim el-Mürteza;
 • es-Seyyid ikinci Musa;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hüseyin;
 • es-Seyyid el-Hasen;
 • es-Seyyid Muhammed eb-ul-Kaasım;
 • es-Seyyid el-Mehdi;
 • es-Seyyid eb-ul Mekarim el-Hasen;
 • es-Seyyid Ali;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hazım;
 • es-Seyyid Sabit;
 • es-Seyyid Yahya;
 • es-Seyyid Ebul-Hasen Aliyy-ür-Rıfai;
 • es-Seyyid Ahmed er-Rıfai.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Hayatı". 26 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2012. 

Dış bağlantılarDüzenle