Ahmed Zühdü Paşa

Osmanlı devlet adamı

Ahmed Zühdü Paşa (3 Şubat 1834-12 Nisan 1902), Osmanlı devlet adamı.

Ahmed Zühdü Paşa
Ahmed Zühdü Paşa - 1876
Maliye Nazırlığı
Hükümdar II. Abdülhamid
Maârif nazırı
Görev süresi
1891-1902
Yerine geldiği Mustafa Nuri Paşa
Yerine gelen Mehmed Celaleddin Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 3 Şubat 1834(1834-02-03)
İstanbul, Osmanlı Devleti
Ölüm 12 Nisan 1902 (68 yaşında)

Hayatı değiştir

3 Şubat 1834’te İstanbul’da doğmuştur. 23 Eylül 1871’de Divan-ı Muhasebat Reisliği ilavesiyle Maliye Nezareti Müsteşarlığına getirildi. Eylül 1878’de Rüsûmat Emaneti üstünde kalmak şartıyla Maliye Nazırı olmuştur. Maliye Nazırlığı'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra buraya ikinci defa atanmıştır. Eylül 1885’te Nâfia Nazırı olmuştur. Bu nezâretin Aralık 1886’da Ticaret Nezâreti’ne bağlanması üzerine Hudâvendigâr (Bursa) valiliğine tayin edilmiştir. Nâfia Nazırı iken kendisine vezirlik rütbesi verilmiştir. Ağustos 1887’de tekrar Maliye Nazırı olmuşsa da 4 Eylül 1891’de buradan ayrılmış ve Maârif-i Umûmiye Nazırı olmuştur. Ayrıca bir süre Dahiliye Nezâreti'ne vekâlet etmiştir. 5 Mayıs 1901’de dördüncü defa Maliye Nazırı olan Zühdü Paşa aynı zamanda vekâleten Maârif-i Umûmiye Nazırlığı görevini de sürdürmüştür. Ağustos 1901’de Maliye’den ayrılıp yalnızca asaleten Maarif Nazırı olmuştur. Maârif-i Umûmiye Nazırlığı süresince Darülfünun'un açılması yolunda büyük çaba harcamıştır. 19 Ağustos 1900’de Mekteb-i Mülkiye'de yaptığı bir konuşma ile Darülfünun'u öğretime açmıştır. Maarif Nazırı iken 12 Nisan 1902’de Koska’daki konağında vefat eden Ahmed Zühdü Paşa vasiyeti gereğince, 1884 yılında Kadıköy Kızıltoprak'ta inşa ettirdiği caminin (Zühdü Paşa Camii) hazîresindeki kabristana defnedilmiştir.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Oraloğlu, Ali Z. (2013). "Zühdü Paşa". TDV İslâm Ansiklopedisi. 44. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 538-539. 12 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2021.