Ahmed Hulusi Paşa

Ahmed Hulusi Paşa (? - 1837) Osmanlı Devleti'nin ikinci Hariciye Nazırıydı.[1]

Ahmed Hulusi Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
Görev süresi
1836-1837
Yerine geldiği Akif Paşa
Yerine gelen Mustafa Reşit Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum Çorum
Ölüm 1837
İstanbul

Ahmed Hulusi Paşa Çorum'da doğdu. Reis-ül Küttablıkta çeşitli görevlerde çalıştı. 1828 yılında vezirlik rütbesine ulaştı ve sedaret kaymakamı oldu. 1833 yılında Menteşe mutasarrıfı oldu. 1836 yılında Akif Paşa'nın yerine Osmanlı Devleti'nin ikinci Hariciye Nazırı olarak tayin edildi. 1 yıl sonra 1837 yılında görev başında öldü.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Kılıç, Musa (2009) Osmanlı Hariciyesinde Gayrimüslimler (1836-1876), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara.
Siyasi görevi
Önce gelen:
Bozoklu Akif Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1836 - 1837
Sonra gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa