Ana menüyü aç

Ahit asırlar boyunca farklı kişiler tarafından yazılmıştır. Bunlardan çok azı geleneksel olarak bir kişi ile bağdaştırılırken (buna en büyük istisna Yeni Ahit'teki Pavlus'un mektuplarıdır) çoğu büyük ölçüde düzenlemelerle karşılaştığından bu metinlerin kökeninin bugün ne olduğu tam olarak bilinememektedir.


BibliyografiDüzenle

Tevrat ve Eski Ahit
Musa'nın 5 kitabı
Tesniyesel tarih
Peygamberler ve yazılar
Yeni Ahit