Ahit'in yazıldığı tarih

Ahit, çeşitli "kitapların" farklı zamanlarda derlenmesiyle oluşmuştur. Eski Ahit'in yazıldığı tarihi bulmak güçtür. Metinsel eleştiriye göre en erken MÖ 2. binyılda Musa ve Mısır'dan çıkış zamanında yazılmış olabilir, fakat bu da daha önceki yazıların derlenmesiyle oluşturulmuş olabilir.[1]

Elde olan en eski İbrani dini yazıtları MÖ 2. yüzyıla ait Ölü Deniz parşömenleri'nden parçalar olup tümüyle bugüne kalan eser 4. yüzyıla ait Yunan tercümesidir ve 9. yüzyılda modernleştirilmiştir.

Yeni Ahit kitapları ise 1. ve 2. yüzyıla aittir. En eski Yeni Ahit parçaları 2. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu nedenle, bu eserlerin başlangıcını bulmak metinsel eleştiri, filoloji, dilsel kanıtlar ve tarihi olaylara bağlıdır.

NotlarDüzenle

  1. ^ Toledoth Theory, Ancient Records and the Structure of Genesis: A Case for Literary Unity by Wiseman, P. J., Wiseman, D. J., Thomas Nelson, Inc., 1985.

EserlerDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle