Agathon

Agathon, "iyi", "en yüce" anlamlarında kullanılan Yunanca kavram. Özellikle ahlak felsefesinde üzerinde en çok durulan temel kavramlardan biri olan "agathon" bir ülkünün ulaşabileceği en iyi, en yüce aşamayı ifade eder.

Kavramın gelişimiDüzenle

Sokrates'ten itibaren felsefe dağarcığında yer bulan "agathon" kavramını Platon, "iyi"yi, "gerçeğin ve doğrunun kaynağı"nı tarif etmekte kullanmış[1], Aristoteles Platon'un bu tarifini eleştirerek "agathon"u "erdemle uyum" olarak tanımladığı "mutluluk"la özdeşleştirmiş[2], kavram Stoacılar ve Yeni Platonculuk üzerinden Hıristiyanlığa ulaşmıştır.[3].

Ayrıca bakınızDüzenle

Notlar ve kaynaklarDüzenle

  1. ^ Platon, Devlet, İ. Sf.
  2. ^ Aristoteles, Nikamakhos'a Etik, İ. Sf.
  3. ^ Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, İ. Sf.