Agâh Efendi

Osmanlı devlet adamı ve aydın
(Agah Efendi sayfasından yönlendirildi)

Çapanzade Agâh Efendi (Osmanlıcaچاپان‌زاده آگاه افندی; 1832, Sorgun, Yozgat - 1887, Atina), Tercüme Odasından yetişen Genç Osmanlı Cemiyeti üyesi, gazetecilik de yapmış Osmanlı devlet adamı ve aydını.

Agâh Efendi
Posta ve Telgraf Nazırı
Görev süresi
1861-1865
Kişisel bilgiler
Doğum 1832
Sorgun, Yozgat
Ölüm 1887
Atina
Defin yeri II. Mahmut Türbesi haziresi
Vatandaşlığı  Osmanlı İmparatorluğu
Akraba(lar) Ahmet Şakir Paşa (kardeşi)
Çocuk(lar) Mirasyedi Süleyman Bey
Agâh Efendi
Agâh Efendi'nin 2. Mahmut türbesi haziresindeki mezarı.
Agâh Efendi'nin 2. Mahmut türbesi haziresindeki mezar taşı

Yaşamı

değiştir

Çapanzade Ömer Hulûsi Efendi'nin oğlu olarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İstanbul'da Mekteb-î Tıbbiye'de eğitim görmüştür. Tıp öğreniminden sonra çok iyi Fransızca bilmesi nedeni ile Bâb-ı Âli'de kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İngilizce ve İtalyanca dillerini de öğrenmiştir. Dildeki bu başarıları nedeni ile Tercüme Odası tercümanları arasına alınmıştır.

1860 yılında Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkarmıştır.

1861 yılında Posta Nazırlığına getirilmiştir. 1862 yılında ise 1843 yılında Padişah Abdülmecid’in buyruğuyla posta taşıma amacı ile kurulmuş olan Fevaid-î Osmaniye vapurları idaresi direktörlüğü görevi de kendisine verilmiştir. 1862 yılı sonunda ise ilk Türk posta pullarını çıkarmıştır. Daha önceleri yapıldığı gibi mesafeye göre posta ücretlerinin hesaplanmasına son vererek 13 Ocak 1863 tarihinde Sirkeci, Beşiktaş, Üsküdar, ve Fatih postanelerinde satışı başlayan bu pullar ile posta gönderi ücretlerinin ödenmesi uygulamasını da başlatmıştır. Agâh Efendi bununla da kalmayarak halkın postanelere gelmeden mektup yollayabilmesi için ilk defa posta kutuları uygulamasını da başlatmıştır. 14 Şubat 1865 tarihinde ise ülke sınırları içinde her türlü posta taşınması haklarının devlete ait olduğunu açıklamış ve Mısır Postalarının başlatılmasını emretmiştir.

Namık Kemal'in Genç Osmanlılar Cemiyetine katılmış ve 1866'da Paris'e kaçarak muhaliflere katılmıştır. Muhbir ve "Hürriyet" gazetelerinde çalışmıştır.

Hasımları olan Âli ve Fuat paşalar ölünce 1871'de yurda dönüp mutasarrıflık ve Şurayı Devlet üyeliği yapmıştır. Ancak fikirlerinden dolayı 1877'de Bursa'ya ve Ankara'ya sürgün edilmiştir.

Rodos ve Midilli mutasarrıflıklarından sonra 1887'de Atina elçisi iken vefat etmiş ve II. Mahmut Türbesi haziresine defnedilmiştir.

Kaynakça

değiştir
  • Posta Mecmuası 1915, s. 183
  • Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Y., 1997, c. 1, s. 41.