Afifüddin Tilimsânî

Afifüddin Tilimsânî (d. 1213 - ö. 1291), sufi Muhyiddin İbn Arabi'nin öğrencilerinden sufi ve yazar. Daha çok sufilerin eserlerine yazdığı şerhlerle (yorum) tanınmış Ekberi sufilerdendir.

HayatıDüzenle

Afifüddin Tilimsânî Hicri 610'da (1213-14) Tilemsan'da doğmuştur. Suriye'ye gelmiş ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Anadolu'ya geçmiştir. Bir diğer ünlü sufi Molla Cami'nin Nefahat'ında kendisinin fikirleri sebebiyle halk tarafından tekfir edildiği (kafir ilan edilmesi) belirtilir. Ancak sufi çevrelerinde özellikle Muhyiddin Arabi ve Nifferi gibi önemli sufilerin eserlerine yazdığı yorumları önemsenmiş bir sufidir. Şam'da (ö.690/1291) ölmüştür.

EserleriDüzenle

  • Şerhü Füsûsü'l-Hikem
  • Şerhü Esmaü'l Hüsnâ
  • Şerhü'l Mevakıf
  • Şerhü'l Menazilü's-Sairin

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle