Mecâz-ı mürsel

(Ad aktarması sayfasından yönlendirildi)

Ad aktarması ya da mecâz-ı mürsel (Antik Yunanca: Grekçeμετωνυμία metonymía; Latince: metonymia)[1][2], bir söz sanatı türü. Berke Vardar bu fenomeni düzdeğişmece olarak adlandırmaktadır.[3]

Ad aktarması yapılırken herhangi bir nesne ya da varlık anlatılmak istendiğinde doğrudan o nesne ya da varlığı söylemek yerine, o nesnenin bir parçasının ya da o nesne ile ilgili bir özelliği söyleyerek nesneyi aktarma işine ad aktarması denir.

Ad aktarması yapılırken çeşitli kelime ilişkileri kullanılarak ad aktarması yapılır. Örneğin; parça bütün ilişkisi, iç-dış ilişkisi, eser-yazar ilişkisi gibi ilişkilerle ad aktarması yapılır.[4]

  • Dün Ömer Seyfettin'i okudum. (yazar-eser ilişkisi)
  • Her sabah bir kase yerim.
  • Burada yeni yüzler tanıdım.
  • Çayı ocağa koyuver. (Çaydanlığı)

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Wilhelm Pape, Max Sengebusch (Bearb.): Handwörterbuch der griechischen Sprache. 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914, S. 164 (online).
  2. ^ Karl Ernst Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. 8., verbesserte und vermehrte Auflage. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1913–1918, Band 2, Sp. 907 (online).
  3. ^ Berke Vardar, Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü 2007, S.85
  4. ^ Söz sanatları, Erişim tarihi: 5 Haziran 2016