Abide Sultan

Abide Sultan (1618 - ?), I. Ahmed'in kızıdır.

Abide Sultan, babası Sultan I. Ahmed'in ölümünden birkaç ay sonra İstanbul'da 1618'de doğdu. 1642 yılında Musa Paşa ile evlendi. Musa Paşa, evliliklerinden beş yıl sonra öldü. Abide Sultan İstanbul'da öldü.

KaynakçaDüzenle

  • Öztuna, Yılmaz. Devletler ve hânedanlar. - Kültür Bakanlığı, 2005. - Т. 2. - ISBN 9751704693, 9789751704696.
  • Mehmet Süreyya Bey; Aktan, Ali; Yuvalı, Abdülkadir; Keskin, Mustafa. Tezkire-i meşâhir-i Osmaniyye. - Sebil Yayınevi, 1995. - s. 479 - ISBN 9757480835, 9789757480839.