Abecesayısal kod

Abecesayısal kod. Sayısal bilgisayarlardaki birçok uygulama, hem sayılardan hem de harflerden oluşan verilerin işlenmesini gerektirir. Örneğin yüzlerce öğrencisi olan bir üniversitede dosyaların işlenmesi için bilgisayarlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin isim, soyisim, bölüm gibi kimlik bilgilerini ikili sistemle göstermek için, alfabeye karşılık gelen bir ikili kod gereklidir. Bu ikili kodun, aynı zamanda ondalık sayıları ve diğer özel karakterleri de göstermesi gerekir. Abecesayısal kodu, on ondalık sayıdan, alfabenin 26 harfinden ve $ gibi çeşitli özel sembollerden oluşan bir elemanlar grubunun iki kodudur. Bir abecesayısal gruptaki toplam eleman sayısı 36'dan fazladır. Bu nedenle 25=32 yetersiz kalacağından en az altı ikil'le (26=64) kodlanması gerekir.

Altı ikil'lik bir abecesayısal kodun olası düzenlemelerinden biri de "makine kodu" adı verilen kodlamadır. Bu kod, az sayıda değişiklikle, birçok bilgisayarda abecesayısal kodların gösterimi için kullanılmaktadır. Küçük harfler ve sayısal bilgilerin iletimi için kullanılan özel kontrol karakterlerini de içeren 64'ten fazla karakteri kodlama ihtiyacı, yedi ve sekiz ikilli abecesayısal kodların geliştirilmesine neden olmuştur. Bu kodlardan en yaygın olarak bilinenleri şunlardır:

  • ASCII - American Standard Code for Information Interchange (Amerikan Standart Bilgi Değişim Kodu)
  • EBCDIC - Enhanced BCD Interchange Code (Genişletilmiş BCD Değişim Kodu)