Abdurrahim Atâ Çelebi

Abdürrahîm Atâ Çelebi (d. Kütahya - ö. 1792[1], Kütahya), mevlevî şeyhi.

Dedesi Sâkıb Mustafa Dede'dir. Babası Hâlis Ahmed Dede'den eğitim almış, onun vefatından sonra Kütahya Mevlevîhânesi şeyhliğine geçmiştir. Burada 15 yıl şeyhlik yapmıştır.[2] 1792'de vefat etmiş olup mevlevîhâne hâmûşân mezarlığında gömülüdür. Kendisinden sonra Ergûniyye Mevlevîhânesi'ne oğlu Mehmed Sâib Çelebi şeyh olmuştur.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Konya Mevlana Müzesi Arşivi, No:51/29
  2. ^ Doğan, A. Kütahya Erguniyye Mevlevihânesi, Kütahya Belediyesi ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 74