Abd’ûl-Melik bin Attaş

Abd’ûl-Melik bin Attaş Fâtımîler Hâlifeliği devrinde Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın İsfahan Bâb-ı Hûcceti ve Dâ’î-i Â'zamı.[1][2]

Yaşadığı dönemDüzenle

Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk ve Hasan bin Sabbah ile aynı devirde yaşamış olan İsmaili önderlerindendir.

Dâ’î Ahmed bin Abd’ûl-Melik bin AttaşDüzenle

Hicrî 494/Milâdî 1101 yılında, Dâ’î Ahmed bin Abd’ûl-Melik bin Attaş Şahdiz Kalesi'ni zaptederek İsfahan'da Otuz Bin kişiyi kendi mezhebi olan İsmâilîliğe çevirtti. Böylece Şahdiz'i Fars'ın İsmâilî dâvah hareketinde Elemût Bölgesi'nin Horasan için yerine getirdiği işleve benzer bir merkeze dönüştürmeyi başardı.[3]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Balcıoğlu, Tahir Harimi, Türk tarihinde mezhep cereyanları, Kanaat Yayınları, Ahmet Sait baskısı, 1940.
  2. ^ Encyclopædia Iranica, ʿAṬṬĀŠ
  3. ^ Elemût Bölgesi'ne yönelik Selçuk Operasyonları (İngilizce)