Abdürreşid bin Mahmud

Abdürreşid bin Mahmud (ö. 1052), 1050-1052 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Ali bin Mesud, 29 Aralık 1049'da tahta geçtikten sonra, amcası Abdürreşid'i hapsettirmiş ve vezirinin komuta ettiği bir orduyu orduyu Sistan'a göndermişti. Vezirse, hanedanın en yaşlı üyesi olan Abdürreşid bin Mahmud'u hapisten çıkarıp sultan ilan etti. Ordunun amcasının elinde olduğunu gören Sultan Ali kaçmaya çalışsa da, yakalanarak hapsedildi.[1] 24 Ocak 1050 tarihinde Gazne tahtına oturan Abdürreşid, Gaznelilerin Hindistan'daki egemenlik vaziyetini sağlamlaştırmaya çalıştı. Abdürreşid'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi vermişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirdi. Sonra Gazne'ye yürüyen Tuğrul Bozan, 1052'de Sultan Abdürreşid ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Merçil, Gazneliler Devleti, s.81
  2. ^ Merçil, Gazneliler Devleti, s.82-83

Dış bağlantılarDüzenle

Önce gelen:
Ali bin Mesut
Gazne Sultanı
1050-1052
Sonra gelen:
Tuğrul Bozan