Abdülkadir Paşa

Abdülkadir Paşa, Osmanlı donanmasında 1661-1662 arasında kaptan-ı deryalık yapmış Osmanlı devlet adamı.

HayatıDeğiştir

Aynı şekilde Kaptan-ı derya olan babası Hüsambeyzade Ali Paşa'nın oğlu olup, babasının vefatının ardından aynı göreve atandı.[1]

1645-1669 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında 1662 yılında İstanköy civarında uğradığı yenilginin ardından azledildi ve yerine Diyarbakır Beylerbeyi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kaptan-ı derya oldu.

Rodos Muhafızlığı görevini sürdüren Abdülkadir Paşa, 1679'da Osmanlı donanması Ruslarla devam eden savaş çerçevesinde Karadeniz'deyken, 10 kadırgayla Akdeniz'de devriye görevini icra etti. Müteakip yıl ise Osmanlı donanması'nın Akdeniz'e açılması üzerine Karadeniz'de devriye görevini ifa etti.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Tuhfe-i Mustafaviyye Fi Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i Aliyye", Şehrizade Mehmed Said Efendi, (haz. Davut Adlığ), Efe Akademi Yayınları (2020)
Askerî görevi
Önce gelen:
Hüsambeyzade Ali Paşa
Kaptan-ı Derya
1661 - 1662
Sonra gelen:
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa