Abbâsî İhtilâli

Abbâsî İhtilâli ya da Kara Elbiseli Adamların Hareketi olarak da adlandırılan,[2] erken İslam tarihindeki dört büyük Halifelikten ikincisi olan Emevi Halifeliğinin (MS 661-750) üçüncüsü Abbasi Halifeliği (MS 750-1517) tarafından devrilmesiydi. İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden otuz yıl sonra ve Râşidîn Halifeliği'nin hemen ardından iktidara gelen Emeviler, büyük çoğunluğu Arap olmayan bir nüfusa hükmeden bir Arap İmparatorluğuydu. Arap olmayanlar, İslam'a dönüp dönmediklerine bakılmaksızın ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüler ve inançları ve etnik kökenleri aşan bu hoşnutsuzluk, nihayetinde Emevilerin devrilmesine yol açtı.[3] Abbasi ailesi, Muhammed'in amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in soyundan geldiğini iddia etti.

Abbâsî İhtilâli
Tarih9 Haziran 747 – Temmuz 750
Bölge
Büyük Horasan ve günümüz İran ve Irak
Sonuç

Abbâsî zaferi

  • Eski Emevî topraklarının büyük kısmının Abbasilere tahsis edilmesi
  • Kurtuba Emirliği'nin nihai kuruluşu
  • Araplar için ayrıcalıklı statünün sonu
  • Arap olmayanlara yönelik resmi ayrımcılığın sonu
Taraflar

Emevîler

Destek
  • Sünni müslüman Arap kabileri

Abbâsîler

Komutanlar ve liderler
II. Mervân İdam edildi
Nasr bin Seyyar (ölü)
Yezîd bin Ömer bin Hübeyre İdam edildi
Ma'n ibn Za'ida al-Shaybani
Seffâh
Mansûr
Ebû Müslim Horasânî
Qahtaba ibn Shabib al-Ta'i (ölü)
Al-Hasan ibn Qahtaba
Abd Allah ibn Ali

İhtilâl esasen Arap imparatorluğunun sonunu ve Orta Doğu'da daha kapsayıcı, çok ırklı bir devletin başlangıcını işaret ediyordu.[4] Tarihin en iyi organize edilmiş devrimlerinden biri olarak anılan bu devrim, İslam dünyasının odağını yeniden doğuya çevirdi.[5]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "The Abbasids had been aided in their ascent by the Shia, with whom they had a common cause in revolt." Confounding Powers – Anarchy and International Society from the Assassins to Al Qaeda, Cambridge University Press, 2016, page 72.
  2. ^ Frye, R. N.; Fisher, William Bayne; Frye, Richard Nelson; Avery, Peter; Boyle, John Andrew; Gershevitch, Ilya; Jackson, Peter (26 Haziran 1975). The Cambridge History of Iran (İngilizce). Cambridge University Press. ISBN 9780521200936. 
  3. ^ Paul Rivlin, Arab Economies in the Twenty-First Century, p. 86. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 9780521895002
  4. ^ Saïd Amir Arjomand, Abd Allah Ibn al-Muqaffa and the Abbasid Revolution 13 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Iranian Studies, vol. 27, Nos. 1-4. Londra: Routledge, 1994.
  5. ^ Hala Mundhir Fattah, A Brief History of Iraq, p. 77. New York: Infobase Publishing, 2009. 9780816057672

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir