Abadî

İpekten yapılmış, yarı mat, sarımtırak renkte değerli bir cins Hint kâğıdı

Abadî, İpekten yapılan, yarı mat, sarımtırak renkte değerli bir cins Hint kâğıdı. Hindistan'da Devletâbad kentinde yapıldığından bu adla anılır. Mürekkebi emdiği ve yazıyı net gösterdiği için hattatlarca yeğlenmiş, özellikle Kuran gibi önemli yazmalarda kullanılmıştır.

Abadî kağıt