AIMA kehaneti, Bizans İmparatoru, I. Manuil'un hükümdarlığında duyulmuş bir kehanettir. Komninos Hanedanı'nın imparatorluğunun isimlerinin ilk harflerinden oluşan aima (Yunancaαιμα) kelimesi Yunancada kan anlamına geliyordu. İmparatorlar, sırayla, Aleksios I (A, alpha), Ioannes II (I, iota) ve Manuil I (M, mu) idi (Manuil'in iktidara gelmesi Ioannes II'nin dördüncü oğlu olarak beklenmiyordu). Manuil'in bu inancı nedeniyle, ardılının isminin alpha (A) ile başlamalıydı. Manuil, kızı Maria'nın ilk nişanlısı Béla'nın adını Aleksios olarak değiştirtmiş ve en az bir ya da muhtemelen iki gayrı meşru çocuğuna Aleksios ismi vermiştir. En sonunda ikinci evliliğinden olan meşru çocuğu Aleksios'a da bu ismi verdi.

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos'un Portresi

Aleksios'un hükümdarlığı, kuzeni I. Andronikos tarafından tahtan indirilip, öldürülmesine kadar sadece üç yıl sürdü. Böylece AIMA serisi yeniden başladı. Bu durumda Andronikos'un ardılının isminin iota (I) ile başlaması gerekmekteydi. Bu nedenle Andronikos, yerine bir diğer kuzeni İsaakios Komnenos'un gelmesinden korktu. Ancak Andronikos 1185 yılında, II. İsaakios tarafından öldürüldü ve kehanet sona erdi.

Kaynakça

değiştir
Özel
Genel