AGİT Minsk Grubu

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştur.

AGİT Minsk Süreci, 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki’de toplanan AGİT Konseyi, konsey başkanından Karabağ sorununun bir an önce görüşmeler yoluyla sonuçlandırılabilmesi için çözüm yolunu açması talebiyle başladı. Bu amaçla Minsk şehrinde bir konferans toplantısı yapılması talep edildiyse de bu 2009 yılı sonu itibarıyla henüz gerçekleşmemiştir.

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eş başkanlık kurumlarınin oluşturulmasına ve bu eş başkanların ABD, Fransa ve Rusya olmasına karar verildi. Bu eş başkanlar sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekler yükümlüdürler.[1]

ABD, Fransa ve Rusya’dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu’nda Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.

2020 yılındaki patlak veren İkinci Dağlık Karabağ Savaşıyla, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ABD ve Fransa'yla ilişkilerin zedelenmesiyle ve 2023 Dağlık Karabağ çatışmalarından sonra Azerbaycan'ın tüm Karabağ'ı geri alıp de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lağvedilmesiyle, Karabağ sorunu çözülmüş oldu ve AGİT Minsk Grubu işlevsiz kaldı.

2024 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının geçmişte kaldığını ve AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kuruluşların feshedilmesinin zamanı geldiğini açıkladı.[2]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Dipnotlar değiştir