Ağrı tedavisi

Ağrıyı hafifletmek için disiplinler arası yaklaşım

Ağrı tedavisi, ağrı tıbbı, ağrı kontrolü ya da algoloji, kronik ağrı yaşayan hastaların hayat kalitesini arttırmaya ve ağrılarını azaltmaya yönelik interdisipliner yöntemler kullanan bir tıp bilim dalıdır. Tipik bir ağrı yönetim ekibi hekimler, eczacılar, psikologlar, fizyoterapistler, mesleki terapistler, hekim yardımcıları, hemşire, klinik hemşire uzmanları gibi üyelerden oluşur.[1] Takımda ruh sağlığı uzmanları ve masaj terapistleri de bulunabilir.

Afyon gelincikleri ağrı tedavisinde kullanılan analjezik madde içerir.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Main, Chris J.; Spanswick, Chris C. (2000). Pain management: an interdisciplinary approach. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-05683-8. [ölü/kırık bağlantı]