Açık Yapıt

Açık Yapıt, 1962 yılında yayınlanan, Umberto Eco'nun modern temalar üzerine yazdığı ilk kitabı olup, yazarın adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Açık Yapıt
Açık Yapıt.jpg
Yazar Umberto Eco
Tür Deneme
ISBN 9789750733376

Açık Yapıt'tan beri Eco'nun düşüncesi gelişmiştir, ancak yazarın ilk yazdıklarıyla son yazdıkları arasında bir öz birliği, bir süreklilik vardır. Bu nedenle Açık Yapıt, hem güncelliğini hem de açıklık kavramı hakkında ana başvuru kaynağı olma özelliğini korumaktadır.

Açık Yapıt'taki açık yapıt düşüncesi, modern ve geleneksel sanatlar arasındaki köklü farkı açıklar, değerlendirir ve örnekler. Umberto Eco, açık yapıtın belirsiz olduğunu, çeşitli yorumlara olanak tanıdığını ve bunların hiçbirinin bir ötekine baskın olmadığını söyler. Eco, geleneksel sanatın geleneksel bir dünya görüşünü desteklediğini, ancak modern açık yapıtın bunu reddettiğini de vurgular. Açık Yapıt'ın çağdaş edebiyat kavramına çok önemli iki katkısı vardır: Sanatta çokluk, çoğulluk, çokanlamlılık öğelerinin önemini anlatır ve edebi yorumlamalarda okurun rolünü ve metne verilen tepkilerin okurla metin arasında etkileşimci bir süreç olması gerektiğini vurgular. Bu bağlamda elinizde tuttuğunuz kitap, sorduğu sorular ve verdiği yanıtlarla çağdaş edebiyatın, sanatın ve genel anlamıyla çağdaş kültürün vazgeçilmez bir parçasıdır.