97 (sayı)

İki basamaklı en büyük asal sayı , iki basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal sayı

97 (doksan yedi), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 98'den önce yer alır ve 96'dan sonra gelir.