70 mm (ya da 65 mm) geniş, yüksek çözünürlüklü ve standart 35 mm filme göre daha üstün kalitede bir film formatıdır. Film kamerada kullanılırken 65 mm genişliğindeyken, perdeye yansıtıldığında üç boyutlu ses manyetik şeritlerinin ilavesi için, ham film üzerindeki deliklerin (perfore) her iki yanına da 2.5 mm ses kuşakları eklenmesiyle 70 mm genişliğe ulaşır. Bununla birlikte, günümüzde üretilen 70 mm filmler artık dijital ses kaydına sahiptir; ancak 70 mm film baskılarının büyük çoğunluğunun bu teknolojiden yoksun olduğu da göz ardı edilmemelidir. 70 mm filmin çerçeve oranı 2.20:1'dir.

70 mm filmin standart 35 mm (sağda) ve IMAX formatlarıyla kıyaslanması.
projeksiyona hazır bir 70mm pozitif şerit. Görüntüye ayrılmış alan aslında 65 mm eninde, ancak sağ ve solda toplam 5 mm'lik bir alan ses kuşaklarına ayrılmış. Toplamda 70 mm.