69 (sayı)

3 ile 23 asal sayılarının çarpımı olan yarı asal sayı

69 (altmış dokuz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 70'ten önce yer alır ve 68'den sonra gelir.