5 Kasım Yasası, Alman İmparatoru II. Wilhelm ve Avusturya imparatoru Franz Joseph'in 5 Kasım 1916 yılında yayımladığı yasa. Bu yasayla Viyana Kongresi ile kurulan ve Rusların yönettiği Polonya Kongre Krallığı lağvedilecekti. Bunun yerine Polonyalıların yönettiği Polonya Krallığı kurulacaktı.

5 Kasım Yasası

Aslında Almanlar Polonya'yı işgal ettikten sonra resmi açıklamalara rağmen 3 milyon Polonyalıyı ve 2 milyon Yahudiyi bölgeden temizlemeyi planlanmıştı. Ancak birçok cephede savaşan Almanlar, askeri ihtiyaçlarını karşılamak için Polonyalıları kullanmak istemiştir. Bununla birlikte çok değinilmemişsede Polonyalıların bağımsızlık kazanmak için gösterdikleri çabalarda önemli faktör olduğu kabul edilir.

Yasanın ilanından 1 gün sonra, 6 Kasım 1916 tarihinde, Devlet Geçici Konseyi oluşturuldu. Konseyin başına Waclaw Niemojowski geçti. Jozef Pilsudski ise Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

5 Kasım Yasası'nın, İtilaf Devletleri arasında geniş bir etkisi oldu. Aralık 1916 yılında İtalyan Parlamentosu Polonya'nın bağımsızlığını destekledi. ABD Başkanı Thomas Woodrow Wilson, basına yaptığı açıklamada özgür bir Polonya'yı destek verdiğini dile getirdi. 1917 yılında ise Rus Çarı II. Nicolas, Polonyalıların Almanlara destek vermemesi için bağımsız Polonya fikrine döndü.

Kaynakça

değiştir