3. binyıl

milenyum

Çağdaş tarihte, Gregoryen takvimindeki anno Domini veya Common Era'nın üçüncü milenyumu, 2001'den 3000'e (21. ila 30. yüzyıllar) yayılan mevcut milenyumdur. Devam eden gelecek çalışmaları, neyin devam edebileceğini ve bu dönem ve sonrasında makul bir şekilde neyin değişebileceğini anlamaya çalışır.

Yıllar değiştir

21. yüzyıl değiştir

22. yüzyıl değiştir

23. yüzyıl değiştir

24. yüzyıl değiştir

25. yüzyıl değiştir

26. yüzyıl değiştir

27. yüzyıl değiştir

28. yüzyıl değiştir

29. yüzyıl değiştir

30. yüzyıl değiştir