2005 Katılım Antlaşması

2005 Katılım Antlaşması, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve 2005 yılında henüz birliğe katılmamış olan Romanya ve Bulgaristan arasında imzalanmış olan katılım antlaşmasıdır. Lüksemburg'da imzalanan antlaşma, 1 Ocak 2007 tarihinde bu ülkeler birliğe girdiğinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşma Bulgaristan ile Romanya'nın birliğe katılması ile ilgili düzenlemelerde bulunmuş ve birliğin daha önce yapmış olduğu birtakım antlaşmaların şartlarını iyileştirmiştir.

2007 yılı itibarıyla Avrupa Birliği