1831 Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımı

Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı, 1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılmıştır.

İlk Nüfus Sayımının SebepleriDüzenle

II. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştı ve onun yerine Müslüman çocuklardan oluşan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kurmuştu. Bu orduya kaç asker alınacağını öğrenmek için nüfus sayımı emrini verdi. Bu nüfus sayımı 1831'de oldu ve sayımın nedenlerinden biri de halktan alınacak vergileri hesaplamaktı. Sayımda sadece erkekler kayda alınmıştır.

Sayımın Sonuçları[1]Düzenle

Eyalet Müslüman Reaya Çingâne Yahudi Ermeni Toplam
Eyâlet-i Rûm İli 337.001 686.991 25.126 9.955 2.099 1.061.172
Eyâlet-i Silistre 150.970 96.342 8.779 178 0 256.269
Eyâlet-i Anadolu 1.084.459 76.960 884 5.037 6.095 1.173.435
Eyâlet-i Karaman 229.242 34.461 0 0 0 263.703
Eyâlet-i Sivas 278.037 49.593 60 0 0 327.690
Eyâlet-i Adana 85.781 2.361 481 0 2.727 91.850
Eyâlet-i Cezâir-i Bahr-i Sefîd 109.419 121.719 816 127 773 232.224
Eyâlet-i Trabzon 125.121 11.431 0 0 0 136.552
Eyâlet-i Çıldır 73.282 0 191 0 4.887 78.360
Eyâlet-i Kars 17.580 0 0 0 2.161 19.741
Toplam 2.490.892 1.079.858 36.337 15.297 18.742 3.640.996
  1. ^ Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Sayfa 225-243