11 (sayı)

asal sayı

11, bir sayı. Sodyumun element numarasıdır.

Matematikte değiştir

  • 10 ile 12 arasında yer alan tam sayıdır. İki basamaklı en küçük asal sayı olmasının yanında 5. küçük asal sayı olan 11 aynı zamanda iki basamaklı en küçük pozitif tek sayıdır.
  • Rakamları farklı olmayan en küçük iki basamaklı pozitif tam sayıdır.
  • İkisi pozitif olmak üzere dört farklı tam sayı böleni vardır. Bunlar -11 , -1 , +1 ve +11 tam sayılarıdır.
  • Sıfırıncı kuvveti 1 ' e eşit olmakla beraber bütün pozitif tam sayı kuvvetlerinin birler basamağı yine 1 'e eşittir ; yani 2 ,5 ve 10 sayılarına bölümünden kalan 1 ' dir.
  • 121'in kareköküdür. Bu da -11 ve +11 sayılarının mutlak değerlerine eşit olduğu anlamına gelir.

Bir sayının 11 ile çarpımını bulmanın kolay bir yolu: sayıyı 10 ile çarpıp çıkan sonuca eklemektir. 15 x 11 = 165 kolay yoldan 15 x 10 = 150, 150 + 15 = 165

İki basamaklı çarpmalarda bir diğer kolay yöntem sayıların toplamını bu sayılar arasına yazmaktır. 15 x 11 = 1(1+5)5 = 165 Eğer ortaya yazılan sayı 10'dan büyükse önceki basamağa elde olarak atarız. 67 x 11 = 6(6+7)7 = 6(13)7 = 737

Bir sayının 11'e tam bölünüp bölünmediğini bulmanın kolay yolu şöyledir:

Sayımız 297187 olsun. Hep bir atlayarak rakamları topluyoruz. 2+7+8=17. Şimdi kalan rakamları topluyoruz. 9+1+7=17. İki işlemde de sonuç 17 çıktı ve bu sayı 11'e bölünmektedir. Sonuç eşit çıkmasaydı büyük çıkanı küçükten çıkardığımız zaman bu sayının 11'e bölümünden kalanı bulmuş oluruz.

534817 sayısını inceleyelim. 5+4+1=10, ikinci işlem 3+8+7=18. Şimdi sonuçları birbirinden çıkarıyoruz: 18-10=8 Sayının 11'e bölümünden kalan 8dir.

Kimyada değiştir