• 1141'de Karahitaylarla yapılan savaşın kaybedilişi sonucunda halkın isyan çıkarması da eklenince devlet yıkılmıştır.

ÖlümlerDüzenle