11. Türkiye Hükûmeti

(11. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti sayfasından yönlendirildi)
Refik Saydam

11. Türkiye Hükûmeti, 25 Ocak 1939 - 3 Nisan 1939 tarihleri arasında görev yaptı. Birinci Saydam Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil Refik Saydam
Adliye Vekili Tevfik Fikret Sılay
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Naci Tınaz
Dahiliye (İçişleri) Vekili Faik Öztrak
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Saracoğlu
Maliye Vekili Fuat Ağralı
İktisat (Ekonomi) Vekili Hüseyin Hüsnü Çakır
Maarif (Eğitim) Vekili Hasan Âli Yücel
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Çetinkaya
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan
Ziraat (Tarım) Vekili Reşat Muhlis Erkmen‎

Dış bağlantılarDüzenle