1. Michel Rocard Hükûmeti

(1. Michel Rocard Hükümeti sayfasından yönlendirildi)

1. Michel Rocard Hükûmeti, Beşinci Cumhuriyet'in 20. hükûmetidir. François Mitterrand'ın 2. kez cumhurbaşkanı olması üzerine Michel Rocard'ı 10 Mayıs 1988 tarihinde başbakanlığa atamış, 12 Mayıs'ta Bakan ve Yardımcı Bakanlar ve 13 Mayıs'ta da Devlet Sekreterleri atanmıştır. Bu hükûmet milletvekili seçimlerine kadar sürmüş ve 22 Haziran 1988'de istifa etmiştir.

BaşbakanDeğiştir

Başbakan : Michel Rocard (PS)

BakanlarDeğiştir

Sandalyesiz BakanDeğiştir

Parlamento ile İlişkilerden sorumlu Bakan : Jean Poperen (PS)

Yardımcı BakanlarDeğiştir

 • Başbakan nezdinde, Denizaşırı illerden sorumlu Bakanı : Olivier Stirn (PS)
 • Devlet Bakanı, Milli Eğitim, Araştırma ve Spor Bakanı nezdinde, Araştırmadan sorumlu Bakanı : Hubert Curien (Bağımsız)
 • Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı nezdinde Bakan : Edwige Avice (PS)
 • Sanayi, Dış Ticaret ve Fiziki Planlama Bakanı nezdinde, Fiziki Planlama ve Dönüşümden sorumlu Bakan : Jacques Chérèque (PS)
 • Sanayi, Dış Ticaret ve Fiziki Planlama Bakanı nezdinde, Ticaret, Esnaf ve Turizmden sorumlu Bakan : François Doubin (MRG)
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı nezdinde, Aile, Kadın Hakları, Dayanışma ve Fransa'ya geri dönen vatandaşlardan sorumlu Bakan : Georgina Dufoix (PS)
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı nezdinde, Sağlık ve Sosyal Yardımdan sorumlu Bakan : Claude Évin (PS)
 • Kültür ve İletişim Bakanı nezdinde, İletişimden sorumlu Bakan : Catherine Tasca (PS)

Devlet SekreterleriDeğiştir

 • Başbakan nezdinde Devlet Sekreteri : Tony Dreyfus (PS)
 • Gazilerden sorumlu Devlet Sekreteri : Jacques Mellick (PS)
 • Başbakan nezdinde, Plandan sorumlu Devlet Sekreteri : Lionel Stoléru (UDF-PRV)
 • Başbakan nezdinde, Çevreden sorumlu Devlet Sekreteri : Brice Lalonde (Bağımsız)
 • Devlet Bakanı, Milli Eğitim, Araştırma ve Spor Bakanı nezdinde, Teknik Öğretimden sorumlu Devlet Sekreteri : Robert Chapuis (PS)
 • Devlet Bakanı, Milli Eğitim, Araştırma ve Spor Bakanı nezdinde, Spordan sorumlu Devlet Sekreteri : Roger Bambuck (Bağımsız Sol)
 • Devlet Bakanı, Maliye, Ekonomi ve Bütçe Bakanı nezdinde, Tüketimden sorumlu Devlet Sekreteri : Véronique Neiertz (PS)
 • Devlet Bakanı, Donanım ve Konut Bakanı nezdinde, Konuttan sorumlu Devlet Sekreteri : Philippe Essig (Bağımsız)
 • Devlet Bakanı, Donanım ve Konut Bakanı nezdinde, Büyük Çalışmalardan sorumlu Devlet Sekreteri : Émile Biasini (Bağımsız)
 • Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı nezdinde, Uluslararası Kültürel İlişkiler ve Frankofoniden sorumlu Devlet Sekreteri : Thierry de Beaucé (Bağımsız)
 • İçişleri Bakanı nezdinde, Yerel Yönetimlerden sorumlu Devlet Sekreteri : Jean-Michel Boucheron (PS)
 • Ulaştırma Bakanı nezdinde, Karayolları Taşımacılığı ve Deniz yollarından sorumlu Devlet Sekreteri : Georges Sarre (PS)
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı nezdinde, Mesleki Formasyondan sorumlu Devlet Sekreteri : André Laignel (PS)
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı nezdinde, Toplumsal Katılımdan sorumlu Devlet Sekreteri : Bernard Kouchner (Bağımsız Sol)
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı nezdinde, Yaşlılar ve Engellilerden sorumlu Devlet Sekreteri : Catherine Trautmann (PS)