Şose, kırık taş veya çakıl taşı döküldükten sonra üzerinden silindir ile geçilerek sıkıştırılarak ve düzleştirilerek hazırlanan basit bir tür yoldur. Şosenin asfalt yollardan farkı, şose yol yapımında asfalt gibi yapıştırıcı ve birleştirici herhangi bir malzemenin kullanılmamasıdır. Bazen taşların üzerine kum da dökülür.

Bir şose yolu

Şose yollar, toprak yollara nazaran daha dayanıklıdır, çamurlanmayı kısmen engeller ve daha ağır vasıtaların yola batmadan, saplanmadan geçmesine imkân sağlar. Asfalt yollara nazaran daha ekonomik olduğu için, pek çok ülkede köy ve kasaba yollarında yaygın olarak kullanılır.

Kökeni değiştir

Türkçe'ye Fransızca yol anlamında gelen chaussée sözcüğünden geçen şose kelimesinin kökeni, Fransızca'da kireç taşı anlamındaki chaux sözcüğüdür. Bunun tarihsel nedeni ise, Orta Çağ'da şose yolların kireçtaşı dökülerek hazırlanmasıdır.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Robert Delort, La vie au Moyen Âge, 1982, Points/histoire