Şeyh Hasanlılar

Şeyh Hasanlılar, bir alevi aşiretidir.

GöçleriDüzenle

Şeyh Hasanlı sülalesinin ecdatları Moğol baskınından dolayı Bağdat'tan Anadolu'ya göç etmiş olan Şeyh ailelerindendir. Büyük ataları Hazreti Ali el-Mûrtezâ soyundan ve Seyyîd Ebû'l Vefâ Tâcûl Ârifîn evlâdından Sarı Sultân lakabı meşhur olmuş Seyyîd Şeyh Ahmed Dede ile kardeşi Seyyîd Şeyh Hasan Dede'dir. Buna dair Şeyh Hasanlı sülalesine mensup Seyyîd Ocakzade ailelerinin elinde birçok belge mevcuttur.

Şeyh Hasan ve Şeyh Ahmed DedeDüzenle

Şeyh Hasan ve Şeyh Ahmed Dede kardeştirler. Türbeleri Elazığ ilinin Baskil Ilçesine (Eski Malatya) bağlı Şeyh Hasan Köyü‘ndedir. Şeyh Hasan ve Şeyh Ahmed Dede‘nin eski mezar taşında 1188 YA ALLAH KONYA yazı ve senesi mevcut olup bu tarihin doğum mu yoksa Hakk‘a yürüme mi olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Eski mezar taşlarının Tasavvufî Ve Selçukî mezar kültüründe çokça rastlanan çiçek motifleri ile süslü olup Karakaya Barajı nedeni ile nakil çalışmaları esnasında kaybolduğu bilinmektedir.

DinDüzenle

Şeyh Hasanlılar genel olarak Alevîyyul Mezheb bir sülale olmakla beraber bazı bölgelerde Ehli Sünnet olarak hayatını devam ettirenler de mevcuttur.

KabilelerDüzenle

Şeyh Hasanlılar, Ocak (Manevi Önderler) ve aşiret olarak iki bölüme ayrılılar. Şeyh Hasanlıların Ocak mensupları başta Şeyh Hasan Köyü olmak üzere Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Sivas, Tokat, Samsun gibi yerlerde mevcutlardır. Aşiretleşme ise Tunceli’de başlamış ve zamanla Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmıştır.

Şeyh Hasanlıların Aşiret Kolları:

 • Şeyh Hasanlı Kolu
 1. Abbasuşağı
 2. Karabaliuşağı
 3. Ferhatuşağı
 • Seyyid Kolu
 1. Kaluşağı
 2. Koçuşağı
 3. Kevuşağı/Maksutuşağı

Ve bu ana kolların kendi alt kolları da mevcuttur. Hepsine birden genel olarak Şeyh Hasanlı adı verilmektedir.

KaynakçaDüzenle

 • Şeyh Hasan Ocağı Mensupları
 • Şecere
 • Berat ve Fermanlar
 • Eski Çalışmalar

Dış bağlantılarDüzenle