Bâb-ı Meşîhat

(Şeyhülislamlık sayfasından yönlendirildi)

Bâb-ı Meşîhat (Osmanlıca:باب مشيخت) Bâb-ı Fetvâ, Meşîhat Dairesi veya Şeyhülislâm Kapısı. Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislâmların resmî dairelerine verilen isim.

Günümüzde İstanbul Müftülüğü olarak kullanılan bina 19.yüzyılda ''Fetvahane'' olarak adlandırılıyordu. Fetva eminlerinin binası olan Fetvahane, Bâb-ı Meşîhat yani Şeyhülislamlık makamının önemli bir birimi idi. Dinî temellere dayanan bütün müesseselerin idare ve kontrolü Meşîhat Dairesi tarafından yürütülürdü. Osmanlı Devleti’ndeki pek çok ilmî, siyasi ve idari toplantı ve faaliyetler için bir merkez olmuştur.

KaynakçaDeğiştir

Yurdakul, İlhami (2004). Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı'nın (Bâb-ı Meşihat) Yenileşme Süreci (1826-1878) (PDF) (Doktora). Marmara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi. [ölü/kırık bağlantı]