Şartröz rengi

Şartröz (web)
 
Renk koordinatları
Hex #7FFF00
RGB (r, g, b) (127, 255, 0)
CMYK (c, m, y, k) (50, 0, 100, 0)
HSV (h, s, v) (90°, 100%, 100%)
Şartröz sarısı
 
Renk koordinatları
Hex #DFFF00
RGB (r, g, b) (223, 255, 0)
CMYK (c, m, y, k) (12.5, 0, 100, 0)
HSV (h, s, v) (67.5°, 100%, 100%)

Şartröz rengi, Fransızların Şartröz adı verilen içeceklerinden birinin rengidir. Aynı yekilde Sarı Şartröz de fransız likörü Sarı Şartrözden gelmektedir.

Hex değeri #7FFF00, RGB değeri "127,0,255" ve CMYK değeri 50,0,100,0 'dır.