Şark Tiyatrosu

Osmanlı İstanbulunda tiyatro kumpanyası

Şark Tiyatrosu, Tanzimat döneminin önde gelen tiyatro topluluklarından biri. O dönemde yabancı dilde oyun oynama tekelini elinde tutan Naum Tiyatrosu karşısında duramayan ve bir grup Ermeni öğretmenden oluşan "Hasköy Tiyatrosu"nun dağılmasıyla kuruldu. Arakel Altınyan Beyoğlu'nda Café Oriental'i kiralayarak burayı onardı ve tiyatro olarak açtı. Kurulan bu tiyatroya Hasköy'den pek çok önemli oyuncu geldi; Mardiros Mınakyan, Tomas Fasulyeciyan, Güllü Agop, Serupe Benliyan, Aruzyan ve Agavni Papazyan kardeşler gibi. Önceleri sadece Ermenice oyunlar oynayan topluluk daha sonraları Türkçe oyunlar da oynamaya başladı. İlk oyunlarını 14 Aralık 1861 yılında oynayan topluluk perdesini İki Ahbap Çavuşlar ve Punçinella adlı oyun ile açtı, ancak 1862'de yavaş yavaş topluluktan ayrılan oyuncularla birlikte dağılmaya başladı. Topluluk 1866 yılında Simon Tangıryan girişimiyle devam etse de çalışmalarını 1874 yılına kadar devam ettirebildi.

Ayrıca bakınızDüzenle