Şahin, İskeçe

Şahin (Yunanca: Εχίνος okunuşu Ehinos, Bulgarca: Шахин / Šahin) Yunanistan'ın İskeçe ilinin (nomos) Mustafçova (Myki) ilçesine bağlı Batı Trakya Türklerinin yaşadığı köy.

Bölge halkı 1877-78, 1913-19, 1941-45 yılları arasınaki savaşlar döneminde yoğun Hristiyanlaştırma kampanyalarına maruz kalmış ancak hiç Hristiyanlaşan olmamıştır[1]. Halkın geçim kaynağı tütün,hayvancılıktır.

Şahin İskeçe'nin yaklaşık 27 km kuzey doğusunda denizden 913m yüksekliğindeki Dobrivor dağının önünde güneye doğru uzanan 500 m yüksekliğindeki yeşil bir tepenin eteklerinde kuruludur. Köyün hemen yanından Narlıköy deresi (Kuruçay) geçmektedir. İskeçe yolu üzerinde Şahin'in hemen çıkışında bir köprü bulunmaktadır. Köprünün 50m ilerisinde yolun her iki yanında da Şahin köyü mezarlığı bulunmaktadır. Nahiyede 3 adet cami ve bir kilise mevcuttur.

Nahiyenin eski kalıntıları ile bugünkü görünüm ve konumu gözönüne alınırsa, bina, medrese, hamam, cami ve yolların yapı, biçim ve mimarisine bakılacak olursa 4-5 asırlık bir geçmişinin bulunduğu, tipik Batı Trakya yerleşimi olduğu görülür.

Osmanlı Kayıtlarına göre Şahin, 1360'lı yıllarda bölgeyi fetheden Lala Şahin Paşa tarafından kurulmuştur. Şahin Paşa, Ropçoz ve Nevrokop bölgelerinde, "Bogomilist" 6-7 bin kadarlık Slav grupları ile karşılaşmıştır. Bu Slav Bogomil boyları müslümanlaşarak bölgede tek bir yere toplanmış ve buraya da Şahin Paşa'nın adı verilmiştir.[kaynak belirtilmeli]

KaynakçaDeğiştir