Şûrâ Suresi

(Şûrâ suresi sayfasından yönlendirildi)

Şura Suresi (Arapça: سورة الشورى) Kur'an'ın 42. suresidir.[1] Sure 53 ayetten oluşur.[2]

Şûrâ Suresi
سورة الشورى
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan
Sayısal bilgiler
Sure numarası 42
Âyet sayısı 53
Kelime sayısı 860
Harf sayısı 3431

Sure ismini 38. ayette geçen ve Müslümanlar'ın aralarında işlerini danışarak yapmaları gereğini ifade eden şura kelimesinden alır.[3] Şura, danışma ya da toplu denetim anlamında Türkçeye tercüme edilirken, İngilizce'ye (council) konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan, şura, heyet anlamında tercüme edilmiştir.

23. ve 26. ayetleri Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirildiğine inanılan Şura suresi'nde Allah’ın bağışlayıcı ve esirgeyici olduğundan, Kur’an’ın Arapça vahiy edildiğinden, Allah’ın kudretinden, insanlara doğru yolu bildirmek için görevlendirilen peygamberlerden, kıyamet gününden, kötülüklere karşı sabredilmesinden, affedici olmanın gereğinden, herkesin Allah’a döneceğinden bahsedilir. Yazılış sırasına göre 62. suredir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Fussilet Suresi
  Şûrâ Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Zuhruf Suresi
Mushaf sırasına göre sureler