İzzet Ali Paşa

İzzet Ali Paşa, hattat, şair, Osmanlı devlet adamı.

Kalemden yetişmiştir. 1732 Mayısı'nda Anadolu valisi, 1733'te Van seraskeri oldu.

Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilen İzzet Ali Paşa edebiyatla ilgili, şair bir zattır.[1] Eserleri vardır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167