İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16 Ocak 1960 tarihinde, İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adı altında 560 yatak, 100 doktor, 65 hemşire, 339 yardımcı sağlık personeli, 53 diğer personel olmak üzere toplam 557 çalışanı ile 28.604 m²’lik arazi üzerinde hizmete girmiş ve modern araç gereçlerle donatılmıştır.

Tarihçe değiştir

  • İlk başhekim Dr. Mahir Güvençer olup, yine aynı yıl içerisinde Dr. Saim Aksan Baştabip olarak atanmış ve bu görevini 1975 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. Bu yıllarda yıllık poliklinik sayısı 233.258 civarı, yatan hasta sayısı 9.279, ameliyat sayısı 3.828, doluluk oranı % 82, hastanede yatış gün sayısı ise 17.6 gündü.

Daha sonraki yıllarda hastanenin adı, Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi olarak değiştirilmiştir. 1970 yılında 100 hemşire, 541 yardımcı personel ile hizmetler yürümüş, yıllık poliklinik sayısı 360.909, yatan hasta sayısı 15.170, ameliyat sayısı 5.490, doluluk oranı %85, hastanede yatış gün sayısı 15 gündü.

  • 1975 yılında Op.Dr. Mücahit ATMANOĞLU Baştabip olarak göreve başlayıp, 1996 yılında emekliye ayrılmıştır.
  • 1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri içerisinde ilk Hemodiyaliz Merkezi 8 makine ile hizmete girmiş olup, 1984 yılında bu sayı 17’ye ulaşmıştır.
  • 1981 Hastane çalışanlarının çocukları için Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi açılmış
  • 1985 yılında hemşire lojmanı binası, personel yemekhanesi ve poliklinik inşaatları yapılmış ve üst teras kapatılıp kat ilavesi sağlanarak yatak sayısı 804’ e çıkarılmıştır.

Hastane 25. yılında 215 doktor, 201 hemşire, 571 yardımcı personel ile toplam 1.302 personele sahipti.

  • 1987 yılında Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girmiştir.
  • 1996 - 2000 yılları arasında Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Kan Merkezi, 5 yataklı Post-Op Yoğun Bakım Ünitesi, Patoloji Laboratuvarı yenilenerek, Kreşin üstüne taşınıp açılmıştır. Tomografi cihazı hizmete girmiştir. Endoskopi Ünitesi ana bina bodrum kata açılmıştır. Poliklinik eczanesi poliklinik binasına eklenen prefabrik yapıya taşınmıştır.
  • 2000 - 2004 yılları arasında Doç. Dr. Gazi ZORER Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Acil ünite yeniden yapılandırılarak modern altyapısı ve yeni organizasyonu ile hizmete açılmıştır, acil laboratuvarlar ve eczane acil ünitede yer almıştır, acil ünite alt katında 4 adet ameliyathane, 14 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi yapıldı, poliklinik Osmaniye’ye taşındı, eski poliklinik merkezi yatış ve özel dal poliklinikleri haline getirildi, TS-EN ISO-9002 Kalite Güvence Belgesi alındı. Merkezi sterilizasyon ünitesi kuruldu; endoskopi ünitesi poliklinik binasında yeni düzenlenen yerine taşındı. Çevre ve otopark düzenlemesi yapıldı, acil durumlar için helikopter pisti yapıldı. Temizlik, güvenlik, yemek hizmetlerinin özel sektörden satın alınması gerçekleştirildi. Spiral Tomografi Cihazının bağış olarak alınması organize edildi. Danışma hizmetleri ve Halkla İlişkiler devreye sokuldu. İstatistik birimi kuruldu. Teknik Servis yeni yerine taşındı.
  • 2004 yılında Op.Dr. Özgür YİĞİT göreve başlamış ve aynı yıl ameliyathane restorasyonu tamamlanmış ve 2005 yılı başında da hemşire lojmanı restorasyonu tamamlanarak Cildiye, Biyokimya, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastane 19 Şubat 2005 tarihinde (06/01/2005 Tarihli ve 5283 Sayılı Kanun'la) Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hastane devirden sonra S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı. 14 Mart 2005 tarihinden itibaren de Dr.Muhammet Alp Yılmazgil tarafından hazırlanan şimdiki amblemini kullanmaya başladı. Amblem, İstanbul'u simgeleyen Boğaz köprüsü ve Ortaköy camii ile hastanenin Samatya ve Osmaniye'deki binalarını sembolize eden alt kısımları birleşik iki yılan sembolünü içermektedir. Bu dönemde ayrıca İnternet, otomasyon ve intranet gibi çağımızın en önemli bilişim alanlarında çalışmalar hızlandırılarak tüm klinik ve poliklinikler bilgisayarlarla donatılmıştır. Ayrıca veri giriş ve danışma personelleri alımı, çamaşırhane hizmetlerinin özel sektörden satın alınması ile hizmet sunumunda hızlanma ve iyileştirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Hastanenin hizmetleri hakkında tüm hak sahiplerini bilgilendirme amaçlı olarak Web sitesi hazırlanarak www.istanbuleah.gov.tr adresinden yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda Hasta Hakları Birimi kurulmuştur. Hastane arşivinin yenilenmesi çalışmaları yapıldı. 11.11.2005 tarihinde hastane Bebek Dostu Hastane unvanını almıştır. Yine bu dönemde İstanbul'da ilk defa SMS ile randevu sistemi devreye sokuldu. Bu hizmetle hastaların bekleme sürelerinin azaltılması, daha rahat randevu alabilmeleri ve mesainin azami ölçüde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir