İstanbul Antlaşması (1724)

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan ilk dostluk antlaşması

İstanbul Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan bir dostluk antlaşmasıdır. Aynı zamanda ilk Osmanlı-Rus dostluk anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti ve Rusya, İran'a saldırıp Kuzey Kafkasya'da karşı karşıya gelince İngiltere ve Hollanda'nın araya girmesi ile imzalanmıştır. Bu antlaşmayla olası bir Osmanlı-Rus savaşı önlenerek Safevilerin Kafkaslardaki toprakları Osmanlı Devleti ve Rusya tarafından paylaşılmıştır. Antlaşmanın bazı önemli maddeleri şunlardı:

  1. Derbent, Bakü Kaleleri ve Dağıstan, Rusya'ya bırakıldı.
  2. Gence, Karabağ, Tiflis, Revan ve Tebriz Osmanlı Devleti'ne verildi.
İstanbul Antlaşması
Tür Dostluk antlaşması
İmzalanma 1724
Yer İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu

Ama İran'da Safevi Şahı I. Hüseyin'in İran'ı istila eden Afganlara esir düşmesiyle yönetimi ele geçiren Avşar Türklerinden Nadir Şah bu antlaşmayı tanımamış ve Osmanlılara savaş açmıştır.

KaynakçaDüzenle

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1955 Son baskı: 5. bas.) Osmanlı Tarihi IV. Cilt 1. Kısım: Karlofça Antlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0015-4