İsrail ve Filistin topraklarında İslam


Ülkelere göre İslam

gör  • tartışma  • değiştir

İslam, hem İsrail hem de Filistin topraklarında önemli ve yaygın bir dindir. İsrail nüfusunun %17'si[1], çoğunlukla İsrail'in Arap vatandaşlarından oluşan Müslümanlardan oluşur ve bunlar böylece İsrailli Yahudilerden sonra İsrail'deki en büyük ikinci dini grubu oluştururlar. Batı Şeria nüfusunun %75'i[2] ve Gazze Şeridi nüfusunun %99'unun[3] Müslümanlardan oluşması ile İslam, Musevilik ve Hıristiyanlığın önünde Filistin topraklarında yaşayan Filistinli nüfusunun çoğuna ait olan din. Suudi Arabistan'daki Mekke ve Medine şehirlerinden sonra Kudüs, İslam'daki üçüncü kutsal şehir olarak sayılır.[4] Müslümanlar, Kudüs'teki Tapınak Tepesi (Haram eş-Şerîf)'nin Muhammed'in cennete yükseldiği yerin olduğuna inanırlar. Kur'an'da Kudüs'ün ismi dolaylı olarak geçer.

Bu yaygın kabul gören İslamî inanç, Müslümanlar için Kubbet-üs-Sahra ve onun yanındaki Mescid-i Aksa'nın dinî ve ruhsal önemini yükseltir. Tapınak Tepesi'nde İslam ile ilgili işlerin yürütülmesine sorumlu İslamî vakıf, Tapınak Tepesi'nin günlük bakımına emanet eder.

KaynakçaDüzenle