İsmail Hakkı İzmirli

Türk felsefeci, dinler tarihi araştırmacısı

İsmail Hakkı İzmirli, Ord. Prof. Dr., (1869 - 1946), Türk felsefeci ve dinler tarihi araştırmacısıdır.

İsmail Hakkı İzmirli
Tam adıİsmail Hakkı İzmirli
Doğumuİsmail Hakkı
1869
İzmir, Osmanlı İmparatorluğu
Ölümü1946 (76-77 yaşlarında)
Ankara, Türkiye

Subay olan babasını 10 yaşındayken kaybetti. İzmir Rüştiyesi'ni ve Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirerek öğretmenliğe başladı. Darülfünun'da dinler tarihi ile felsefe dersleri verdi.

İslam dininde, özgür düşüncenin gelişme getireceğini eserlerinde işlemiştir. İlk dönem İslam felsefecilerin düşüncelerini tahlil etmiştir. Atatürk zamanında İslam dininde yapılması planlanan köklü reformlar için hazırlanan raporlarda adı geçmektedir.

Pek çok dergide yazıları yayınlanmış, İslam Ansiklopedisi'nin bazı maddelerini yazmıştır. 60 üzerinde kitap yazan verimli bir düşünürdür.

Kelam temelli eserlerinde yalnızca klasik kelamcılardan değil, Avrupa felsefinden de faydalanmıştır.[1]

Kitapları değiştir

  • Anglikan Kilisesine Cevap
  • Ma’ani-i Kur’an
  • İslam Felsefesi Tarihi
  • Türk Filozofları
  • Yeni İlm-i Kelam
  • Usul-i Fıkıh Dersleri

Bibliyografi değiştir

  • İsmail Hakkı İzmirli, Sabri Hizmetli, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996

Kaynakça değiştir

  1. ^ Yeni İlmi Kelam. Ankara Okulu Yayınları.