İsmail Hakkı İzmirli

Türk felsefeci, dinler tarihi araştırmacısı

İsmail Hakkı İzmirli, Ord. Prof. Dr., (1869 - 1946), Türk felsefeci ve dinler tarihi araştırmacısı.

İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Hakkı İzmirli.jpg
Tam adı İsmail Hakkı İzmirli
Doğumu İsmail Hakkı
1869
İzmir, Osmanlı İmparatorluğu
Ölümü 1946 (76-77 yaşlarında)
Ankara, Türkiye

Subay olan babasını 10 yaşındayken kaybetti. İzmir Rüştiyesi'ni ve Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirerek öğretmenliğe başladı. Darülfünun'da dinler tarihi ile felsefe dersleri verdi.

İslam dininde, özgür düşüncenin gelişme getireceğini eserlerinde işlemiştir. İlk dönem İslam felsefecilerin düşüncelerini tahlil etmiştir. Atatürk zamanında İslam dininde yapılması planlanan köklü reformlar için hazırlanan raporlarda adı geçmektedir.

Pek çok dergide yazıları yayınlanmış, İslam Ansiklopedisi'nin bazı maddelerini yazmıştır. 60 üzerinde kitap yazan verimli bir düşünürdür.

Kelam temelli eserlerinde yalnızca klasik kelamcılardan değil, Avrupa felsefinden de faydalanmıştır.[1]

KitaplarıDüzenle

  • Anglikan Kilisesine Cevap
  • Ma’ani-i Kur’an
  • İslam Felsefesi Tarihi
  • Türk Filozofları
  • Yeni İlm-i Kelam
  • Usul-i Fıkıh Dersleri

BibliyografiDüzenle

  • İsmail Hakkı İzmirli, Sabri Hizmetli, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996
  1. ^ Yeni İlmi Kelam. Ankara Okulu Yayınları.