İsmail Hüsrev Tökin

Türk siyasetçi

İsmail Hüsrev Tökin, (d. 1902) – ö. 1992), Türk siyasetçi.

İstanbul doğumlu yazar.

14 Mart 1902 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde yaptı. 1922-1925 yılları arasında Moskova'daKUTV'da yüksek öğrenimini tamamladı. Aynı yıllarad KUTV'da yapılan iktisat seminerlerine devam etti. KUTV 'da okutman (lektör) olarak da görev yaptı.1922 Sovyetler Birliği'ne gitti. Burada da eğitim aldı.Türkiye'ye döndükten sonra,1925 Komünist tevfikatında hapse mahkûm oldu. 1927 yılında TİÇSF'den ayrıldı. 1927 yılından sonra çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 1929 yılına kadar bir Alman ihracat firmasının Türkiye temsilciliğinde çalıştı. Firma adına mal bağlantıları yapmak üzere Anadolu'da üretim alanlarında üreticilerle konuşurken köylülerin sosyo- ekonomik durumları hakkında bilgi topladı. Daha sonra Ziraat Bankası'nın kredi kooperatiflerinin ilk önce nerelerde kurulacağını incelemek üzere çıktığı Anadolu gezilerinde yine köylerde üreticilerin sosyal ilişkileri hakkında bilgiler derledi. Bu bilgiler, kısmen Türkiye Köy İktisadiyatı kitabına malzeme oldu.1934 yılında “Türkiye Köy İktisadiyatı” çalışmasını yazdı bu çalışması döneminin çok ötesindedir. Daha sonraları adı pek anılmayan Tökin istihbaratçı olduğu ve dönemin istihbarat örgütü Millî Emniyet (Amale) Hizmetlerinde çalıştığı öne sürüldü.