İsmail Şükrü Çelikalay

Türk siyasetçi

İsmail Şükrü Çelikalay (d. 1876, Afyonkarahisar - ö. 25 Aralık 1950), Türk siyasetçi. Çelikalay, aynı zamanda, TBMM 1. Dönemde milletvekilliği yapmış, bizzat kurduğu Çelik Alay isimli milis birlikleriyle Türk Kurtuluş Savaşı içinde fillen yer alarak, Uşak cephesinin ve İç Batı Anadolu hattının savunmasında büyük yararlıklar göstermiş bir din adamıdır.

Rüştiye ve medrese eğitimi almıştır. Karahisar-ı Sahib Darülmuallim Mektebi öğretmenliği ve müdürlüğü, Darül Hilafe medresesi müderrisliği, İttihad ve Terakki fırkası üyeliği yapmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılarak Kuva-yi Milliye'nin kuruluşuna öncülük etmiş, Hacı Bayram ve Zincirli camilerinde vaizlik ile Çelik Alay birliğini kurmuştur. TBMM 1. Dönem'de Karahisar-ı Sahip (Afyon) milletvekili seçilmiştir. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.