İslâm Yahudileri

İslâm Yahudileri ya da İslâm Alemi Yahudileri, Bernard Lewis'in The Jews of İslam (Princeton, New Jersey: Princeton Univercity Press, 1984) adıyla 1984'te yayımladığı kitabı. Lewis bu kitabında konu hakkında birçok konuşma dizisini genişleterek yayımladı. Eserin genel teması İslâm âlemindeki Yahudilerin Hristiyan toplumlarındaki durumdan farklı, daha birleşik ve ayrı bir gelenek teşkil ettiğidir. Esere göre bu içiçelikten bir Musevi-İslâm kültürü oluşmuştur ve bu bir sentez değil bir bir bileşimdir. İlk bölümde Kur'an'da müslüman-gayrimüslim yaklaşımı, Muhammed ve ardıllarının Yahudilerle ilişkisi, bu dönemlerdeki Müslüman-Yahudi çatışmaları vs. gibi konular ele alınmaktadır. İkinci bölümde Musevi-İslâm geleneği düşüncesi temellendirilirken üçüncü bölümde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin tarihi özetlenmektedir. Bu kesimde Yahudilerin Osmanlı'da "kendi gelen" tanıma uğradığını ve güven duygusuyla yeni ele geçirilmiş bölgelerde iskân edildiği bilgileri mevcuttur. Son bölümde ise Musevi-İslâm geleneğinin çöküşü aktarılmaktadır. Bu kesimde ise İslâm toplumlarının artan etnik huzursuzlukları ve Batı'nın Orta Doğu üzerinde artan nüfuzu belirin etkenler olarak gösterilmektedir.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ İrvin Cemil, Schick (1986). "Kitabiyat". Tarih ve Toplum. 6 (31). s. 56-57.