Kıptî Ortodoks Kilisesi

(İskenderiye Kıpti Kilisesi sayfasından yönlendirildi)

Kıptî Ortodoks Kilisesi veya İskenderiye Kıptî Kilisesi Mısır'ın en büyük Hristiyan kilisesinin resmî adıdır. İskenderiye Kıptî Kilisesi, Hristiyanlığın diğer mezhepleri tarafından monofizit bir kilise olarak tanımlanır. Monofizit görüş, İnsanî ve İlâhî tabiatların katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesini savunur. 451 yılında toplanan Kadıköy Konsili bu görüşü reddetti. İskenderiye Kıptî Kilisesi, Konsil kararlarını tanımayarak Ortodoksluk'tan ayrılan kiliselerden biridir.

Kıptî Ortodoks Kilisesi
Kıptî Ortodoks Kilisesi
Kıpti Ortodoks Haçı
Kurucu MS 42'de Evanjelist Markus
Tanınma Oryantal Ortodoks
Başpiskopos II. Tavadros
Merkezi İskenderiye ve Kahire, Mısır
Alan Mısır ve tüm Afrika
Dil Kıptice, Yunanca, Arapça, Mısır Arapçası ve birçok dil
Üyesi ~14 - ~16 milyon: ~12.000.000 Mısır'da + ~2.000.000 - ~4.000.000 Diasporada
İskenderiye St. Mark Kıpti Katedrali