Cemaleddin İshak Fakîh bin Hacı Halil Hayrullah,[1] Germiyanoğulları Beyliği'nin son dönemlerinde Kütahya'da yaşamış ve bir dönem Kütahya kadılığı yapmış olan ünlü fıkıh alimidir.

Germiyanoğlu Süleyman Şah tarafından Osmanlı Sultanı I. Murad'a elçi olarak gönderilmiş ve Devlet Şah Hatun'la Şehzade Bayezid'in evlenmeleri olayını padişah ile Germiyanoğlu Süleyman Şah adına görüşmüştür. Mehmet isminde bir oğlu vardır.[2] 90 yaşının üzerinde ölmüştür. Kütahya'da kendi yaptırdığı İshak Fakih Camii'nin sağ son cemaat alanında gömülüdür. Kütahya'da camii, çeşme ve medreseden oluşan bir imareti bulunmaktadır. Çeşme günümüze gelememiştir.[3]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kuyudu kadime müceddet Anadolu, 23/31, s, 296
  2. ^ Cemaleddin İshak Fakih'in Şubat 1422 tarihli Vakfiyesi (Sincanlı'ya bağlı Kırka'da bulunuyor)
  3. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 48, 109